VRIEND WORDEN?

Er wordt gewerkt!
De meer dan 500 jaar oude Grote Kerk Naarden is ‘t mooiste monument van Nederland. Zo, die zit! Met zorg, toewijding en geld hebben velen ervoor gezorgd dat zij het centrum van de Vesting mag zijn. In volle glorie. Welhaast permanent wordt vakwerk verricht om haar schoonheid en karakter te behouden.

Vele redenen te bedenken om vriendin of vriend te worden.
U vindt haar ook een prachtige kerk. U houdt van haar akoestiek. U bent er getrouwd. U heeft er afscheid genomen van een dierbare. U bewondert het tongewelf. U wilt delen met komende generaties. U weet wat het kost een monument te onderhouden. U bent er van de muziek van Bach gaan houden. Als u de toren ziet, weet u dat u bijna thuis bent. Muziek, diensten, afscheid, tentoonstellingen, Sinterklaasintocht, huwelijken enz.… Welke reden u ook heeft om van de haar te houden, laat het ons merken!

Vrienden zijn onmisbaar
De Vereniging Vrienden van de Grote Kerk Naarden is in 1993 opgericht en heeft haar bestaansrecht inmiddels wel bewezen. Vrienden zijn immers onmisbaar. Zij zorgen ervoor dat je je goed voelt, helpen waar ze kunnen, en zijn er als je elkaar nodig hebt. Je deelt geluk en verdriet met elkaar. Kortom, wie kan er zonder vrienden?

Word lid
Voor € 30,- per jaar bent u vriendin of vriend. Lid voor het leven kan natuurlijk ook (minimale inleg € 400,-). Of waarom geeft u niet een lidmaatschap cadeau?!

Natuurlijk denkt de vereniging ook aan u.
Wij houden u op de hoogte van concerten en evenementen en zorgen voor kortingen. Ook leren Vrienden elkaar kennen, tijdens het Vriendenconcert of op de Algemene Leden Vergadering. En wij organiseren diverse fundraising activiteiten.

Bankrekeningnummer: NL13 INGB 0007 4594 74

De vereniging Vrienden van de Grote Kerk Naarden is aangemerkt als ‘culturele algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Dat betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting. De huidige belastingwetgeving maakt het mogelijk dat een voor vijf jaar toegezegde gift zonder drempel aftrekbaar is. De Stichting heeft geen winstoogmerk.