VRIEND WORDEN?

Om haar doelstelling te realiseren heeft de vereniging inkomsten nodig. Dat kan door donaties, subsidies of legaten. Ook jij kunt donateur worden!

Word vriend (m/v) van de Grote Kerk Naarden! Vanaf € 30,00 per jaar ben je dit al. Vanzelfsprekend kunt je zelf aangeven hoe lang je vriend wil blijven. Je kunt ook eenmalig doneren.

Graag nodigen wij je uit de Grote Kerk Naarden te ondersteunen als vriend of als eenmalige donateur!

Bankrekeningnummer: NL13 INGB 0007 4594 74

De vereniging Vrienden van de Grote Kerk Naarden is aangemerkt als ‘culturele algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Dat betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting. De huidige belastingwetgeving maakt het mogelijk dat een voor vijf jaar toegezegde gift zonder drempel aftrekbaar is. De Stichting heeft geen winstoogmerk.